Zapraszamy dzieci do Wysp Leonarda w czasie ferii zimowych. Półkolonie zostały zgłoszone do bazy wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Całodzienna opieka z wyżywieniem i atrakcjami 87 zł/dziecko. W załączeniu karta kwalifikacyjna do pobrania. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do Wysp najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
KARTA KWALIFIKACYJNA_2020
Prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniej garderoby adekwatnie do pogody.
Po obiedzie dla uczestników turnusu będzie otwarty Wyspowy sklepik.