Wakacje 2020

[:pl]

Zapraszamy na kolejny, już 6. tydzień wakacji, tj, 3 – 7 sierpnia 2020. Oto co planujemy:

 

 

Oto plan zajęć na kolejne dni wakacji:

Zapraszamy małych VIPów na zabawę indywidualną do Wysp Leonarda!

W wakacje zapraszamy od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9.00-17.00

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom a przede wszystkim kierując się  bezpieczeństwem dzieci zapewniamy opiekę dzienną:
do 2 h – 30 zł
do 4 h – 48 zł
do 6 h – 70 zł
do 8 h – 92 zł
Szczegóły i zapisy pod numerem tel. 22 428 40 88, tel. 662 162 342.
Zgłoszenie na opiekę dzienną z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Zapraszamy!

Szczególne zasady korzystania z sali zabaw Wyspy Leonarda – Akademia Dzieci Ciekawych Świata („Sala Zabaw”) w związku z sytuacją epidemiczną – COVID-19

Ponieważ naszym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa dzieci, na terenie naszej Sali Zabaw wprowadzamy następujące zasady.

 1. Na teren Sali Zabaw mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, opiekunów i personelu, osoby chore na wszelkie wirusowe lub bakteryjne choroby, w tym osoby chore na choroby zakaźne, w szczególności chore na COVID-19, osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji, osoby podejrzane
  o zarażenie się koronawirusem SARS-CoV-2, lub osoby mające w ostatnim czasie kontakt
  z koronawirusem SARS-CoV-2 lub z osobą, u której mogło rozwinąć się zakażenie SARS-CoV-2, z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji, osoby mające symptomy choroby
  (w szczególności kaszel, katar, gorączka, zmęczenie, utrata węchu lub smaku, ból mięśni, gardła, stawów, głowy, biegunka, zapalenie spojówek, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp, trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata mowy lub zdolności ruchowych) nie mogą korzystać z Sali Zabaw, chyba że wykażą dokumentem, że dziecko jest zdrowe a symptomy są spowodowane niezaraźliwą dolegliwością (np. alergią).
 3. Z usług Sali Zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
 4. Przy pierwszym korzystaniu z Sali Zabaw opiekunowie dziecka składają oświadczenie,
  że dziecko jest zdrowe, nie ma objawów choroby zakaźnej, nie miało kontaktu z osobą chorą na koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zobowiązują się powiadomić Salę Zabaw o wszelkich zmianach w tym zakresie.
 5. Wchodząc na Salę Zabaw użytkownicy każdorazowo obowiązani są zdezynfekować ręce. Opiekunowie obowiązani są do nakładania maseczek ochronnych na twarz (obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci).
 6. Użytkownicy obowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązującego prawa oraz obowiązani są stosować wytyczne GIS, tj: zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego – 2 m pomiędzy osobami dorosłymi.
 7. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa konkretnej sali zabaw,
  a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.
 8. W sytuacji, gdy stan dziecka będzie wskazywał na chorobę dziecka, personel Sali Zabaw będzie uprawniony do sprawdzenia temperatury dziecka.
 9. W trakcie dnia część pomieszczeń Sali Zabaw będzie wyłączana na tzw. przerwę techniczną, w celu jej dezynfekcji.
 10. Każdy Klient zobowiązany jest stosować się również do postanowień „REGULAMINU SALI ZABAW WYSPY LEONARDA – AKADEMIA DZIECI CIEKAWYCH ŚWIATA”, który stanowi odrębny dokument.
 11. Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną, w tym możliwość wprowadzenia dodatkowych wytycznych, zaleceń, instrukcji jak również zmian w prawie obowiązującym, zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian zasad korzystania z Sali Zabaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zima 2020!
Zapraszamy dzieci do Wysp Leonarda w czasie ferii zimowych. Półkolonie zostały zgłoszone do bazy wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Całodzienna opieka z wyżywieniem i atrakcjami 87 zł/dziecko. W załączeniu karta kwalifikacyjna do pobrania. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do Wysp najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
KARTA KWALIFIKACYJNA_2020
Prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniej garderoby adekwatnie do pogody.
Po obiedzie dla uczestników turnusu będzie otwarty Wyspowy sklepik.

[:en]

Zapraszamy dzieci do Wysp Leonarda w czasie ferii zimowych. Półkolonie zostały zgłoszone do bazy wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Całodzienna opieka z wyżywieniem i atrakcjami 87 zł/dziecko. W załączeniu karta kwalifikacyjna do pobrania. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do Wysp najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
KARTA KWALIFIKACYJNA_2020
Prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniej garderoby adekwatnie do pogody.
Po obiedzie dla uczestników turnusu będzie otwarty Wyspowy sklepik.

[:]